SENACHAI GYM./ เสนาชัย ยิมนาสติกลีลา

http://www.senachai-gym.com

รายชื่อนักกีฬาของสโมสร

ด.ญ.ดลพร ชุ่มชูจันทร์ (หยก)

 

 ณุตตรา จันทร์เที่ยง (ใบเตย)       นักกีฬายิมนาสติกลีลา 


 ชลธิชา ทองทรวง (มิ้ม)        นักกีฬาแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย


 ภาวิกา เจิงกลิ่นจันทร์ (อุ้ม)   นักกีฬาแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย


 เบญจวรรณ ศวีหะรัญ (ติ้นา)  นักกีฬาแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย


 อภิพร  วงษ์ษา (ส้ม)    นักกีฬาเยวชนแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย

 


 ศุภกฤกษ์ เจิงกลิ่นจันทร์(อิ้ง) นักกีฬาเยวชนแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย


 จิดาภา ตาละอุปะระ(ปุ้กกี้)   นักกีฬาเยวชนแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย


 ธนวัฒน์ มานะกิจติ(ปั๊บ)     นักกีฬาเยวชนแอโรบิคยิมนาสติก ทีมชาติไทย


 เปรมิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์(ปอ)  นักกีฬายิมนาสติกลีลา จังหวัดนครปฐม


 เอื้อมพร หิรัญสิริลักษณ์(กุ๊กกี่)นักกีฬายิมนาสติกลีลา จังหวัดสมุทรปราการ


 ศศิวิมล อภัยนอก (ฟิล์ม)   นักกีฬายิมนาสติกลีลา จังหวัดสมุทรปราการ


 ลักษณ์นารา เปี้ยทา (มิว)  นักกีฬายิมนาสติกลีลา จังหวัดสมุทรปราการ(ดารา+นางแบบ)


 ศศินา  วรดี (พิมพ์)        นักกีฬายิมนาสติกลีลา จังหวัดสมุทรปราการ


 ธัญลักษณ์  วรดี(ภัทร)   นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิค จังหวัดสมุทรปราการ 

 


 ณัฐณิชา  โรจนศิรินทร์(จีนี่)    นักกีฬายิมนาสติกลีลา


 รินรดา  แสงสว่าง(อุ้ม) นักกีฬายิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิค จังหวัดชลบุรี


 สปันนา ปิยแสงเจริญ(แพร)  นักกีฬายิมนาสติกลีลาและยิมนาสติกแอโรบิค จังหวัดชลบุรี


 ธนธร  จิตรุ่งสาคร (ฟาง)      นักกีฬายิมนาสติกลีลา


 สวิตา  พหมศรีสวัสดิ์(แองจี่)   นักกีฬายิมนาสติกลีลา


 พิชญ์ศินี  สาลี (บัส)           นักกีฬายิมนาสติกลีลา

 

 สิรินุช ตันเจริญ(เม)      นักกีฬาเยวชนแอโรบิคยิมนาสติก จ.ฉะเชิงเทรา


 สิรินาถ  ตันเจริญ (หมิว)      นักกีฬายุวชนแอโรบิคยิมนาสติก จ.ฉะเชิงเทรา


 จีรศักดิ์ อภัยนอก (กาย)      นักกีฬายุวชนแอโรบิคยิมนาสติก


ลีฬวัฒน์   ลีฬหะวัฒนะ(ภูมิ)     นักกีฬายุวชนแอโรบิคยิมนาสติก


ปวริศ ถิรคุณวิชชะ(บุ๋น)   นักกีฬายุวชนแอโรบิคยิมนาสติก


Online: 2 Visits: 1,183,162 Today: 174 PageView/Month: 5,333